БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Обикновено бясно дърво

Daphne mezereum

Снимки на Обикновено бясно дърво (Daphne mezereum)

Daphne mezereum Daphne mezereum Daphne mezereum Daphne mezereum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Обикновено бясно дърво.


Латинско име

Daphne mezereum L. - чете се "дафне мезереум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Обикновеното бясно дърво е листопаден храст или ниско дръвче, достигащо височина до 2 m. Листата са последователни, разположени предимно в горната част на клонките, обратноланцетни, до обратнояйцевидни, заострени, постепенно стесняващи се в къси дръжки, целокрайни, отгоре зелени, а отдолу сиво-зелени. Цветовете (съответно и плодовете) са разположени по старите клонки, имат 4-делен околоцветник, който е розов до червен. Цветовете се появяват преди или едновременно с разлистването и са силно ароматни. Плодовете са яйцевидни до кълбовидни, яркочервени и сочни, с кафява костилка. Цъфти през месеците март - април, плодоноси май-август[1].


Местообитание

Влажни сенчести и каменисти места в широколистните и иглолистни гори[2].


Разпространение в България

Карта показваща естественото разпространение на Обикновеното бясно дърво по флористични райони (оцветените в сиво)[3]:

Daphne mezereum

Между 600 и 2000 метра надморска височина[4].


Общо разпространение

Европа и Азия[5].


Значение

Декоративно и отровно растение![6]


Състав

От растението е изолиран гликозидът дафнин и други съединения, които потискат действието на витамин К, съдържа и смолистото вещество мезерин[7]


Отровност на Обикновеното бясно дърво

Отровно е цялото растение. Отравянията стават най-често след поглъщане на плодовете[8].


Признаци на отравяне с Обикновеното бясно дърво

Повръщане, кървава диария, възбуда, обърканост, мидриаза, гърчове, възходяща парализа, парализа на дишането, токсичен нефрит. Кръвоизливи по кожата и лигавиците. Дерматит се развива не само при контакт със сока, но и при допир с растението[9].


Първа помощ и основи на лечението при отравяне с Обикновеното бясно дърво

Провокирано повръщане, стомашна промивка, медицински въглен, солево очистително, очистителна клизма. При поражения на кожата обилно измиване с вода и сапун и намазване с обезболяващи мази. Симптоматични средства. Форсирана диуреза. Дихателна реанимация. Витамин К. Лечение на острата бъбречна недостатъчност, включително и хемодиализа[10].


Бележки

Поради отровността си тревопасните животни го отбягват. Все пак козите понякога се хранят с него и от отровното му действие временно имат буйно поведение, от което произлиза името бясно дърво[11]Други български народни имена

За същия вид са (били) известни и следните имена от различни краища на България: бясно (бесно) дърво (Софийско, Тетевенско, Троянско, Ловеч); вуча жила (Самоков); вълча жилa; вълча ягода; дафна; дафин; диво лико (Софийско); див лиляк (Софийско); див пипер; лъжовна дафна; маслинчица; тилелей; дул-аптал (тур.) [12].


Вижте също

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Воденичаров, Д. & А. Петров. 2001. Отровни растения и отравяния с тях. Pensoft.

[2] Воденичаров, Д. & А. Петров. 2001. Пос. източник.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Пос. източник.

[5] Воденичаров, Д. & А. Петров. 2001. Отровни растения и отравяния с тях. Pensoft.

[6] Воденичаров, Д. & А. Петров. 2001. Отровни растения и отравяния с тях. Pensoft.

[7] Воденичаров, Д. & А. Петров. 2001. Пос. източник.

[8] Воденичаров, Д. & А. Петров. 2001. Пос. източник.

[9] Воденичаров, Д. & А. Петров. 2001. Пос. източник.

[10] Воденичаров, Д. & А. Петров. 2001. Пос. източник.

[11] Давидов, Б., А. Явашев, Б. Ахтаров. 1939. Материали за български ботанически речник, София.

[12] Давидов, Б., А. Явашев, Б. Ахтаров. 1939. Материали за български ботанически речник, София.

Daphne mezereum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 - 2020 BGflora.net