БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Финикийски лопен

Verbascum phoeniceum

Снимки на Финикийски лопен (Verbascum phoeniceum)

Verbascum phoeniceum Verbascum phoeniceum Verbascum phoeniceum Verbascum phoeniceum Verbascum phoeniceum Verbascum phoeniceum Verbascum phoeniceum Verbascum phoeniceum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Финикийски лопен, Виолетов лопен.


Латинско име

Verbascum phoeniceum L. - чете се "вербаскум феницеум". Видът в България се разделя на 4 подвида. На снимките е подвидът Verbascum phoeniceum ssp. stojanovii Kovačev.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Финикийският лопен е многогодишно тревисто растение. Стъблото високо от 0,3 до 1 m. Цветовете са разположени по един върху стъблото в пазвата на един присъцветник. Приосновните листа са слабо вълновидно нагънати, целокрайни или тъпо неравномерно назъбени. Венчето е виолетово, рядко жълто, жълто-зелено, червено или бяло. Тичинките обикновено са 5, но при подвида Verbascum phoeniceum ssp. stojanovii тичинките са 4. Цъфти през месеците юни-юли[1].


Местообитание

Сухи, тревисти и каменисти места, в храсталаци и гори[2].


Разпространение в България

В цялата страна, от морското ниво до 1000 метра надморска височина[3].


Значение

Декоративно и лечебно растение[4].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в БългарияИзточници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.Verbascum phoeniceum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net