БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Източен лопен

Verbascum orientale

Снимки на Източен лопен (Verbascum orientale)

Verbascum orientale Verbascum orientale Verbascum orientale Verbascum orientale Verbascum orientale

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Източен лопен.


Латинско име

Verbascum orientale (L.) All. - чете се "вербаскум ориентале".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Източният лопен е едногодишно тревисто растение, високо 20-70 cm. Цветовете са разположени по един в пазвите на прицветниците, дръжките им са дълги 1,5-5 mm дълги, равни или два пъти по-дълги от чашките. Тичинките са 4, прашниците на всички са бъбрековидни. Листата са един до два пъти перести[1].


Местообитание

По сухи, тревисти и каменливи места, в посеви[2].


Разпространение в България

Разпространение на Източния лопен по флористични райони (оцветените в сиво)[3]:

Verbascum orientale

Между 0 и 500 метра надморска височина[4]:Вижте също

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив; К. Методиев.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив; К. Методиев.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.


Verbascum orientale in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net