БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Благороден лопен

Verbascum nobile

Снимки на Благороден лопен (Verbascum nobile)

Verbascum nobile Verbascum nobile Verbascum nobile Verbascum nobile Verbascum nobile Verbascum nobile Verbascum nobile

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Благороден лопен.


Латинско име

Verbascum nobile Vel. - чете се "вербаскум нобиле".


Природозащитен статут и заплахи

Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие - включен e в "Червена книга на Н. Р. България" том 1 (1981 г.) с категория "рядък".


Описание и разпознаване

Двугодишно или многогодишно тревисто растение. Стъблото изправено, 60-150 cm високо. Характерен белег за вида е, че приосновните листа по ръба на петурата са вълновидно изрязани. Цъфти май-август[1].


Местообитание

Сухи скалисти, каменисти и тревисти места, често върху варовикови терени[2].


Разпространение в България

Установен е в следните фитогеографски райони: Тракийска низина, Родопи (западни и средни) и Средна гора. Достига до 1500 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Балкански ендемит - расте единствено в страните на Балканския полуостров[4].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Verbascum nobile in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2019 BGflora.net