БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Дълголистен лопен

Verbascum longifolium

Снимки на Дълголистен лопен (Verbascum longifolium)

Verbascum longifolium Verbascum longifolium Verbascum longifolium Verbascum longifolium Verbascum longifolium

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Дълголистен лопен.


Латинско име

Verbascum longifolium Ten. - чете се "вербаскум лонгифолиум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен.


Описание и разпознаване

Дълголистният лопен е двугодишно или многогодишно тревисто бяловълнесто растение. Достига височина от 50 до 150 см. Съцветието гъсто, неразклонено. Стъблените листа не са низбягващи. Листата при основата на стъблото с целокраен ръб (неназъбен), продълговато-елиптични и силно заострени. Двете по-дълги тичники с низбягващи по тичинковите дръжки прашници, т. е. прашниците са сраснали с дръжките, без власинки върху дръжките. Власинките върху останалите три тичинки с бели или жълти власинки (папили). Цъфти през месеците април - септември[1].


Местообитание

Планински ливади, пасища, егреци, пожарища в планините[2].


Разпространение в България

По всички български планини, от 1500 до 2800 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Северна и Централна Италия и западната и южната част на Балканския полуостров[4].Вижте също

Растения с жълти цветове


Източници на информация

[1] Стоянов Н., Б. Стефанов. 1948. В: Флора на България, София.

[2] Стефанова-Гатева, Б. 1995. В: Флора на Народна Република България, том Х, София.

[3] Стефанова-Гатева, Б. 1995. пос. изт.

[4] Стефанова-Гатева, Б. 1995. пос. изт.


Verbascum longifolium in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 BGflora.net