БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Грудесто живениче

Scrophularia nodosa

Снимки на Грудесто живениче (Scrophularia nodosa)

Scrophularia nodosa Scrophularia nodosa Scrophularia nodosa Scrophularia nodosa Scrophularia nodosa

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Грудесто живениче.


Латинско име

Scrophularia nodosa L. - чете се "скрофула́риа нодо́за"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Грудестото живениче е многогодишно тревисто растение, високо от 30 до 100 cm. Коренището с грудки. Стъблото е четиристенно. Листата са цели, без власинки (голи). Цъфти май-юни2.


Местообитание

По сенчести и тревисти места в покрайнини на гори3.


Разпространение в България

В цялата страна от морското равнище до 1000 метра надморска височина4.


Общо разпространение

Европа, без крайните северни части, Азия (частично в западната и по-често в източната част)5.



Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Високопланинските растения в България


Източници на информация

1 Ташев, Александър & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, изд. Матком.

2 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

3 Пеев, Д. 1995. В: Флора на Република България, том Х, Издателство на БАН, София.

4 Пеев, 1995. Пос. източник.

5 Пеев, 1995. Пос. източник.


Scrophularia nodosa in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net