БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Кучешко живениче

Scrophularia canina

Снимки на Кучешко живениче (Scrophularia canina)

Scrophularia canina Scrophularia canina Scrophularia canina Scrophularia canina

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Кучешко живениче.


Латинско име

Scrophularia canina L. - чете се "скрофулариа канина".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Кучешкото живениче е многогодишно тревисто растение, високо от 25 до 65 cm. Листата са дълбоко пересто изрязани до 2 пъти перести, с голи дръжки. Венчето тъмночервеникаво до тъмнокафеникаво. Цъфти май-юли[1].


Местообитание

Пустеещи места[2].


Разпространение в България

В цялата страна от морското равнище докъм 1000 метра надморска височина[3].


Значение

Лечебно растение[4].Вижте още

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

[4] Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

Scrophularia canina in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net