БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Румелийска клопачка

Rhinanthus rumelicus

Снимки на Румелийска клопачка (Rhinanthus rumelicus)

Rhinanthus rumelicus Rhinanthus rumelicus Rhinanthus rumelicus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Румелийска клопачка.


Латинско име

Rhinanthus rumelicus Velen. - чете се "ринантус румеликус".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Едногодишно полупаразитно тревисто растение. Венчетата на цветовете дълги 15-20 mm, с извита тръбица и 1,5-2,5 mm дълги зъбци на горната устна. Чашката изцяло покрита с жлезисти власинки. Стъблото в горната част и прицветниците с жлезисти власинки. Цъфти май-юни[1].


Местообитание

Тревисти места[2].


Разпространение в България

Установен е във всички флористични райони[3].Вижте още страници от нашия сайт


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Rhinanthus rumelicus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2019 BGflora.net