БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Безцветно пропадниче

Pedicularis leucodon

Снимки на Безцветно пропадниче (Pedicularis leucodon)

Pedicularis leucodon Pedicularis leucodon Pedicularis leucodon Pedicularis leucodon Pedicularis leucodon Pedicularis leucodon

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Безцветно пропадниче.


Латинско име

Pedicularis leucodon Griseb. - чете се "педикуларис левкодон".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение високо 25-60 cm. Стъблените листа са разположени последователно. Чашката петделна. Цветовете са бледожълти, горната устна на върха с 2 малки зъбчета. Зъбците на чашката 2-3 пъти по-дълги, отколкото широки. Цъфти през месеците май-юни[1].


Местообитание

Влажни, тревисти и каменисти места, до 1000 метра надморска височина[2].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Стара Планина, Софийски район, Родопи (западни), Знеполски район, Беласица, Рила и Витошки район[3].


Обща разпространение

Балкански ендемит - разпространен е единствено на Балканския полуостров[4].


Бележки

Растението снимано в сайта е определено на терен от Чавдар Гусев, за което изказваме нашата благодарност.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Pedicularis leucodon in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2011 - 2019 BGflora.net