БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Жълто зъбарче

Odontites lutea

Снимки на Жълто зъбарче (Odontites lutea)

Odontites lutea Odontites lutea Odontites lutea

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Жълто зъбарче.


Латинско име

Odontites lutea (L.) Clairv. - чете се "одонтитес лутеа".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Жълтото зъбарче е едногодишно тревисто растение, с прости власинки (без жлезисти). Цветовете са жълти. Чашката е дълга от 2,8 до 4 mm, със зъбци по-къси от тръбицата. Венчено е дълго 5-8 mm. Цъфти юли-септември.

Източник на информация за описанието:


Местообитание

Сухи, тревисти и каменисти места [Делипавлов & кол., 2003].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна от 300 до 1800 метра надморска височина [Делипавлов & кол., 2003].Odontites lutea in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 BGflora.net

ban