БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Проста луличка

Linaria simplex

Снимки на Проста луличка (Linaria simplex)

Linaria simplex Linaria simplex Linaria simplex

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български наименования

Проста луличка.


Научно наименование

Linaria simplex (Willd.) DC. - чете се "линария симплекс". "Симплекс" - означава "прост" на латински - от там и българското име на вида.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Простата луличка е едногодишно тревисто растение, високо 5-30 cm. Венчето на цветовете жълто, без шпората дълго 3-4,5 mm. Семената са дисковидни. Цъфти през месеците април-юни.

Източници на информацията за описанието:

Простата луличка се различава от другите видове от рода в България по това, че е единствения едногодишен вид, който е с жълти цветове. Също и по размера на венчето - при всички други видове с жълти цветове, венчето, без шпората, е по-дълго от 6 mm, докато при Простата луличка е дълго до 5 mm.


Местообитание

Тревисти места [Делипавлов & кол., 2003].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Стара Планина (източна), Тунджанска хълмиста равнина, Тракийска низина, Средна гора (източна), Родопи (средни и източни), Долината на Струма и Пирин (южен). От 100 до 800 метра надморска височина [Асьов, Б & А. Петрова., ред. 2012. Конспект на висшата флора на България, БФБ].


Общо разпространение

Средиземноморски вид [Асьов & Петрова, 2012].Linaria simplex in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2016 BGflora.net

ban