БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Едроцветна луличка

Linaria grandiflora

Снимки на Едроцветна луличка (Linaria grandiflora)

Linaria grandiflora Linaria grandiflora Linaria grandiflora Linaria grandiflora Linaria grandiflora

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Едроцветна луличка.


Латинско име

Linaria grandiflora Desf. - чете се "линариа градифлора".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Едроцветната луличка е многогодишно, тревисто, синкаво, голо растение, високо от 25 до 75 cm. Най-отличителната особеност на вида са много едрите цветове - венчето (без шпората) е дълго от 25 до 35 mm, а шпората е дълга от 15 до 22 mm, горната устна e врязана. Листата са яйцевидно ланцетни, в основата си слабо сърцевидни и обхващащи стъблото, с три жилки, дълги до 4 cm. Съцветието е гроздовидно, обикновено неразклонено. Цъфти през месеците май-август[1].


Местообитание

Скалисти и тревисти места[2]. В подножието на връх Белмекен го наблюдавахме да расте сред храст от Сибирска хвойна[3].


Разпространение в България

Карта, показваща естественото разпространение на Едроцветната луличка по флористични райони (оцветените в сиво)[4]:

Linaria grandiflora

В повечето източници за надморската височина, на която расте растението, се посочва, че расте до 1800 метра надморска височина, но в книгата Флора на Витоша за разпространението му е посочено, че расте и над 2000 метра надморска височина, което се потвърди и от наши наблюдения. Поместените тук снимки от 20 юли 2019 г. са на растение, което растеше и цъфтеше на около 2150 метра надморска височина[5].


Общо разпространение

Балканите и Мала Азия[6].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Китанов, Б. & И. Пенев. 1963. Флора на Витоша. Изд. "Наука и изкуство". София.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] К. Методиев - лично наблюдение.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание. Българска фондация "Биоразнообразие". София.

[5] К. Методиев - лично наблюдение.

[6] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Пос. източник.


Linaria grandiflora in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net