БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Горска майка

Lathraea squamaria

Снимки на Горска майка (Lathraea squamaria)

Lathraea squamaria Lathraea squamaria Lathraea squamaria Lathraea squamaria Lathraea squamaria Lathraea squamaria Lathraea squamaria Lathraea squamaria

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Горска майка, Обикновена горска майка.


Латинско име

Lathraea squamaria L. - чете се "латреа сквамариа".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Горската майка е многогодишно тревисто паразитно растение. Стъблото високо до 30 см, месесто, с розови люспи. Съцветието е едностранен грозд, т. е. цветовете са обърнати в една посока. Цъфти през месеците март-май[1].


Местообитание

Гори. Паразитира върху корените на различни дървета и храсти[2].


Разпространение в България

В цялата страна, от морското ниво до 1200 метра надморска височина[3].


Значение

Отровно растение[4][5]. В народната медицина се употребява като средство за засилване на матката - за зачеване, от което произлиза названието ѝ горска майка. Сушената билка, нарязана на дребно, се е добавяла в храната на добитъка за увеличаване млякото му[6].Други български народни имена

За същия вид са (били) известни и следните имена от различни краища на България: бабин корен; водняче; гладник; кукувичи мляко; кукувичина; луспат ластар; луспест корен; люспов корен; петров кръст; подсил; потайниче; рабавец; яновка[7].


Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в БългарияИзточници на информация

[1] Китанов, Б. & Г. Китанов. 1990. Флора на Пирин, изд. Наука и изкуство, София.

[2] Китанов, Б. & Г. Китанов. 1990. Флора на Пирин, изд. Наука и изкуство, София.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Китанов, Б. & Г. Китанов. 1990. Флора на Пирин, изд. Наука и изкуство, София.

[5] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[6] Давидов, Б., А. Явашев, Б. Ахтаров. 1939. Материали за български ботанически речник, София.

[7] Давидов, Б., А. Явашев, Б. Ахтаров. 1939. Материали за български ботанически речник, София.Lathraea squamaria in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net