БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Лапландска върба

Salix lapponum

Снимки на Лапландска върба (Salix lapponum)

Salix lapponum Salix lapponum Salix lapponum Salix lapponum Salix lapponum Salix lapponum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Лапландска върба.


Латинско име

Salix lapponum L.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Лапландската върба е нисък - висок до 1 m, листопаден храст. Листата са овални, целокрайни, отгоре копринесто влакнести до голи, отдолу беловълнести. Ресите са разположени странично. Прицветниците двуцветни: зелени с черни връхчета. Цветовете с две свободни тичинки. Цъфти през месеците юни-юли[1].


Местообитание

Торфища и мочурливи места в алпийския пояс[2].


Разпространение в България

В планините Витоша и Рила; между 1500 и 2600 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Европа и Северна Азия[4].


Значение

Лапландската върба е красиво растение със своите сребристи листа, може да се използва и като противоерозионно и дъбилно растение[5].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство". София.

[2] Делипавлов & кол. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

[5] Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.


Salix lapponum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net