БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Ива

Salix caprea

Снимки на Ива (Salix caprea)

Salix caprea Salix caprea Salix caprea Salix caprea Salix caprea Salix caprea Salix caprea Salix caprea Salix caprea

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Ива, Козя брада.


Латинско име

Salix caprea L. - чете се "саликс капреа".


Природозащитен статут и заплахи

Ивата НЕ е защитена от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Двудомно, листопадно дърво или храст, високо до 10 m, силно разклонено. Дървесината на 2-4 годишните клонки гладка, на по-старите понякога с единични изпъкнали ребра. Пъпките едри, яйцевидни, с извит връх, жълтокафяви или кафяви, в началото късо космати, след това голи. Листата са 6-11 cm дълги и 3-5 cm широки, широко яйцевидни, яйцевидно продълговати или продълговато елиптични, по-рядко закръглени, най-широки в средата, с леко сърцевидна до почти закръглена основа и късо заострен връх, целокрайни или неравномерно вълновидно назъбени, горната повърхност тъмнозелена, слабо блестяща, с леко потънали жилки, гола (при младите влакнеста), долната повърхност синкавозелена или сива, матова, със силно изпъкнали, мрежесто свързани жилки, гъсто, късо изправено и къдраво влакнеста, с 8-10 двойки странични жилки; дръжките до 2 cm дълги, в началото гъсто влакнести, след това значително оголени. Прилистниците полубъбрековидни, заострени, назъбени. Ресите странично разположени, приседнали или на къси дръжки, с 3-7 дребни, ланцетни, гъсто бяло влакнести листчета в основата; развиват се дълго преди листата. Мъжките реси овални или широко цилиндрични, до 3 cm дълги и 2 cm широки, гъсти, с бяло влакнеста ос. Тичинките 2, свободни, с голи или разпръснато влакнести дръжки и овални жълти прашници. Женските реси цилиндрични, до 10 cm дълги и 2 cm в диаметър, гъсти, приседнали, с бяло влакнеста ос. Яйчникът с дълга дръжка, яйцевидно конусовиден, плъстено влакнест. Стълбчето късо или липсва. Плодната кутийка ресничеста, разпукваща се на две половини. Семената продълговати, зелени, гладки или леко надлъжно набръчкано, с хвърчлка от дълги бели власинки в основата. Цъфти април-май[1].


Местообитание

Край реки, потоци и влажни места, по-рядко сухи[2].


Разпространение в България

Установен е във всички флористични райони, от 0 до 2500 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Европа, Югозападни и Централна Азия, Кавказ, Сибир, Японо-Китайската област[4].


Значение

Ивата е медоносно растение. Кората съдържа висок процент дъбилни вещества. Дървесината се използва за направа на леки постройки[5].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Високопланинските растения в България


Източници на информация

[1] Велчев, В. 1966. В: Флора на НР България, том ІII, София.

[2] Велчев, В. 1966. Пос. източник.

[3] Велчев, В. 1966. Пос. източник.

[4] Велчев, В. 1966. Пос. източник.

[5] Велчев, В. 1966. Пос. източник.


Salix caprea in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2012 - 2020 BGflora.net