БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Седефче

Ruta graveolens

Снимки на Седефче (Ruta graveolens)

Ruta graveolens Ruta graveolens Ruta graveolens Ruta graveolens

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Седефче.


Латинско име

Ruta graveolens L. - чете се "рута гравеоленс".


Природозащитен статут и заплахи

ЗАЩИТЕН вид - включен в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно растение. Височината на растението е от 35 до 60 см. Листата 2 - 3 пъти пересто разсечени на целокрайни, жлезисти дялове. Венчелистчетата 4. Цъфти май-август.


Местообитание

Сухи, каменисти и храсталачни места.


Разпространение в България

В България е разпространен в следните флористични райони: Черноморско крайбрежие, Североизточна България, Дунавска равнина, Предбалкан, Родопи (средни, източни), Тракийска низина и Тунджанската хълмиста равнина.


Бележки

Растението е отровно! Използва се за лечебни цели, но тъй като видът е защитен, събирането му от естествени находища е забранено. За билка се използват връхните клонки с листа и цветове, които се събират по време на цъфтеж. Отглежда се на много места в страната като декоративно и за лечебни цели. Употребата за лечебни цели трябва да става само под лекарски надзор, поради отровността на растението.Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?


Източник на информация

Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


Ruta graveolens in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2019 BGflora.net