БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Ароматен целолист

Haplophyllum suaveolens

Снимки на Ароматен целолист (Haplophyllum suaveolens)

Haplophyllum suaveolens Haplophyllum suaveolens Haplophyllum suaveolens Haplophyllum suaveolens Haplophyllum suaveolens Haplophyllum suaveolens

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Ароматен целолист.


Латинско име

Haplophyllum suaveolens (DC.) G. Don f. - чете се "хаплофилум суавеоленс". Среща се и със името Rura suaveolens.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Ароматният целолист е многогодишно тревисто растение покрито с власинки, високо 25-40 cm. Листата са ланцетни, 0,5-3 cm дълги. Цветовете са събрани в гъсти, връхни, щитовидни съцветия. Венчелистчетата са жълти, 7-11 mm дълги. Плодните кутийки са 5 делни с брадавичеста повърхност. Цъфти юни-юли[1][2].


Местообитание

Сухи, варовити, каменисти и тревисти места[3].


Разпространение в България

Ароматният целолист е установен в следните флористични райони: Черноморско крайбрежие, Дунавска равнина, Стара Планина, Североизточна България, Предбалкан, Софийски район, Знеполски район, Долината на Струма, Средна гора, Родопи, Тракийска низина и Тунджанска хълмиста равнина[4].


Общо разпространение

Югоизточна Европа и Югозападна Азия[5].


Значение

Етерично[6] и декоративно[7] растение.Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Петрова, А. 1979. В: Флора на Народна Република България, том VІІ, София.

[3] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[4] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[5] Петрова, А. 1979. В: Флора на Народна Република България, том VІІ, София.

[6] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[7] К. Методиев - лично наблюдение.


Haplophyllum suaveolens in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2014 - 2018 BGflora.net

banner