БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Родопско еньовче

Galium rhodopaeum

Снимки на Родопско еньовче (Galium rhodopaeum)

Galium rhodopaeum Galium rhodopaeum Galium rhodopaeum Galium rhodopaeum Galium rhodopaeum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Родопско еньовче.


Латинско име

Galium rhodopaeum Vel. - чете се "галиум родопеум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът е ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Стъблата са високи 7-30 cm, в основата си покрити с гъсти, къси власинки. Листата са разположени по 6 в прешлени, дълги от 4 до 15 mm, с линейна или игловидна форма. Цветовете са бледожълти, събрани в издължени метличести съцветия. Цъфти през месеците май - юни[1].


Местообитание

Расте по варовити скали[2].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Родопи (западни и средни) и Тракийска низина от 300 до 1400 m. надморска височина[3].


Общо разпространение

Балкански ендемит. Освен в България е установен и в Гърция[4].Вижте също

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Galium rhodopaeum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2019 BGflora.net