БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Лъжливоосилесто еньовче

Galium pseudoaristatum

Снимки на Лъжливоосилесто еньовче (Galium pseudoaristatum)

Galium pseudoaristatum Galium pseudoaristatum Galium pseudoaristatum Galium pseudoaristatum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Лъжливоосилесто еньовче.


Латинско име

Galium pseudoaristatum Schur - чете се "галиум псевдоаристатум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Лъжливоосилестото еньовче е многогодишно тревисто растение, високо от 30 до 100 cm. Листата са дълги от 20 до 55 mm, заострени, събрани в прешлени от 7 до 10. Венечните дялове са късо заострени. Орехчетата са бъбрековидни. Цъфти юни - юли (август)[1].


Местообитание

Гори и храсталаци[2].


Разпространение в България

Карта показваща естественото разпространение на Лъжливоосилестото еньовче по флористични райони (оцветените в сиво)[3]:

Galium pseudoaristatum

Расте от 150 до 1300 метра надморска височина[4].Вижте още

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Еволюционната теория е лъжа!


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

Galium pseudoaristatum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net