БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Гръцка кръстатка

Crucianella graeca

Снимки на Гръцка кръстатка (Crucianella graeca)

Crucianella graeca Crucianella graeca Crucianella graeca Crucianella graeca Crucianella graeca Crucianella graeca

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Гръцка кръстатка.


Латинско име

Crucianella graeca Boiss. - чете се "круцианела грека".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Едногодишно тревисто растение високо от 10 до 25 cm. Венчето на цветовете с пет дяла. Венечните тръбици при напълно развитите цветове са извити навън и стърчат настрани от класчето. Прицветните листа по края на горната си част с къси реснички. Цъфти през месеците май-юли[1][2].


Местообитание

По скалисти и сухи каменливи места[3].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Стара Планина (западна), Знеполски район, Западни гранични планини, Долината на Струма, Славянка, Долината на Места, Пирин, Рила, Родопи, Тракийска низина, ?Предбалкан, ?Витошки район и ?Софийски район[4].


Общо разпространение

Балкански ендемит - расте единствено в страните на Балканския полуостров[5].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Пловдив; Стоянов Н. & Б. Стефанов. 1948. Флора на България. София.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[5] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Crucianella graeca in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2019 BGflora.net