БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Дребна динка

Sanguisorba minor

Снимки на Дребна динка (Sanguisorba minor )

Sanguisorba minor Sanguisorba minor

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Дребна динка.


Латинско име

Sanguisorba minor Scop. - чете се "сангвисорба минор".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Дребната динка е многогодишно тревисто растение. Стъблата високи от 20 до 80 cm. Съцветията са сиво-зелени; поне някои от цветовете са еднополови. Тичинките 10-30 на брой, много по-дълги от чашката. Цъфти май-август[1].


Местообитание

Расте в ливади, тревисти, храсталачни и каменисти места[2].


Разпространение в България

Намирана е в цялата страна от 0 до 1200 м надм. височина[3].


Значение

Лечебно растение[4].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България

Диворастящи пролетни цветя


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Sanguisorba minor in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 - 2019 BGflora.net