БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Дребна динка

Sanguisorba minor

Снимки на Дребна динка (Sanguisorba minor )

Sanguisorba minor Sanguisorba minor

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Дребна динка.


Латинско име

Sanguisorba minor Scop. - чете се "сангвизорба минор".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Дребната динка е многогодишно тревисто растение. Стъблата високи от 20 до 80 cm. Съцветията са сиво-зелени; поне някои от цветовете са еднополови. Тичинките 10-30 на брой, много по-дълги от чашката. Цъфти май-август.

Източници на информация:


Местообитание

Расте в ливади, тревисти, храсталачни и каменисти места [Делипавлов & кол., 2003].


Разпространение в България

Намирана е в цялата страна от 0 до 1200 м надм. височина.


Значение

Лечебно растение [Делипавлов & кол., 2003].Sanguisorba minor in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 BGflora.net

ban