БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Родопско омайниче

Geum rhodopaeum

Снимки на Родопско омайниче (Geum rhodopaeum)

Geum rhodopaeum Geum rhodopaeum Geum rhodopaeum Geum rhodopaeum Geum rhodopaeum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Родопско омайниче.


Латинско име

Geum rhodopaeum Stoj. & Stefanov - чете се "геум родопеум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът е ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение високо до 40 cm. Стъблата единични или по няколко, изправени, по-рядко приповдигащи се, неразклонени или слабо разклонени, гъсто покрити с къси власинки и жлези. Приосновните листа събрани в розетка, с дълги дръжки, лировидни или лировидно перести, от двете страни влакнести; връхното листче 3-8 cm широко, широко яйцевидно до закръглено или бъбрековидно, в основата сърцевидно, цяло или плитко 3-5 делно, по ръба неравномерно тъпо назъбено; страничните листчета 3-6 двойки, много по-дребни от връхното, до 1 cm дълги, широко яйцевидни до закръглени, назъбени. Стъбловите листа с къси дръжки или приседнали, 2-3 cm дълги, яйцевидно елиптични до обратно яйцевидни, в основата остро клиновидни, цели, дълбоко изрязано назъбени със закръглени и дълбоко назъбени прилистници. Съцветията с 2-5 цвята. Цветовете са 2-3 cm в диаметър, изправени, на дълги дръжки. Чашелистчетата 8-10 mm дълги, яйцевидно ланцетни до триъгълно ланцетни; външните чашелистчета линейни, 2-3 пъти по-къси от вътрешните. Венчелистчетата 10-14 mm дълги, закръглено яйцевидни, на върха отрязани, в основата без нокътче, оранжеви. Цъфти юни - август[1].


Местообитание

Влажни мочурливи места, край потоци[2]].


Разпространение в България

Установено е в следните флористични райони: Родопи (западни), Средна гора (западна), Пирин (южен) и Западни гранични планини [Делипалвов & кол. 2003]. От 1200 до 1500 метра надморска височина[3].

Разпространение на Родопското омайниче по флористични райони (оцветените в сиво)[4]:

Geum rhodopaeum


Общо разпространение

Български ендемит - расте единствено в България.


Значение

Декоративно растение.Източници на информация

[1] Асенов, Ив. 1973. В: Флора на Народна Република България, том V, София.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003 - пос. източник.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.


Geum rhodopaeum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2017 BGflora.net