БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Планинско омайниче

Geum montanum

Снимки на Планинско омайниче (Geum montanum)

Geum montanum Geum montanum Geum montanum Geum montanum Geum montanum Geum montanum Geum montanum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Планинско омайниче, Планински омайник.


Латинско име

Geum montanum L. - чете се "геум монтанум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Планинското омайниче е многогодишно тревисто растение. Приосновните листа са перести, с малки странични назъбени листчета, постепенно нарастващи към върха на листа. Връхното листче много по-голямо от страничните, широко закръглено. Стъблото е просто (неразклонено), с един до два цвята, до 15 cm високо. Венчелистчетата са дълги 12-18 mm, златистожълти. Плодовете са космати, с дълго нишковидно стълбче, без съчленение. Цъфти май-август[1].


Местообитание

Планински ливади и пасища, по тревисти места, скални поляни и скалисти сипеи в планинския пояс[2].


Разпространение в България

В Западна и Средна Стара планина, Витоша, Осоговска планина, Славянка, Пирин, Рила, Средна гора, Западни Родопи - от 1600 до 2700 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Планините на Централна и Южна Европа[4].


Стопанско значение

Декоративно растение за алпинеуми. Употребява се в народната медицина[5].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство". София.

[2] Асенов, Ив. 1973. В: Флора на Народна Република България. Том V. София.

[3] Асенов, Ив. 1973. Пос. източник.

[4] Асенов, Ив. 1973. Пос. източник.

[5] Асенов, Ив. 1973. Пос. източник.


Geum montanum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net