БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Меколистно омайниче

Geum molle

Снимки на Меколистно омайниче (Geum molle)

Geum molle Geum molle Geum molle Geum molle Geum molle Geum molle Geum molle Geum molle

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Меколистно омайниче.


Латинско име

Geum molle Vis. & Pancic. - чете се "ге́ум мо́ле"1. Видовото име molle означава "мек, нежен", от което е изведено и българското име2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Меколистното омайниче е многогодишно тревисто растение, което достига височина 30-40 cm, без издънки. Стълбчетата на плодника съчленени, съставени от две членчета. Цветовете жълти, изправени, с диаметър 1,5-2 cm. Венчелистчетата широкоелиптични, ясно вдлъбнати на върха, по-дълги от чашелистчетата3.


Местообитание

Ливади, поляни, пасища4.


Разпространение в България

Стара планина (западна и средна), Знеполски район, Витоша, Осогово, Пирин, Рила, Западни Родопи; от 1000 до 1800 метра надморска височина5.


Общо разпространение

България, Гърция, Северна Македония, Сърбия, Черна гора, Албания, Босна и Херцеговина и Италия6.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

[2] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

[3] Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

[5] Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

[6] Kurtto, A. (2009): Rosaceae (pro parte majore). In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity (CC BY-SA 3.0). - посетен на 17 март 2021 г.

[7] Антоанета Петрова. 2015. Пос. източник.

[8] Alexander Fateryga, Anton Popovich, Valentina Fateryga, Karel Kreutz. 2020. Geum molle (Rosaceae) in Russia. Nature Conservation Research. Заповедная наука 2020. 5 (Suppl.1).

[9] К. Методиев.


Geum molle in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net