БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Матруня

Aremonia agrimonoides

Снимки на Матруня (Aremonia agrimonoides)

Aremonia agrimonoides Aremonia agrimonoides Aremonia agrimonoides Aremonia agrimonoides

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Матруня.


Латинско име

Aremonia agrimonoides (L.) DC. - чете се "аремониа агримоноидес". Среща се и под името A. agrimonioides.


Природозащитен статут и заплахи

Матрунята НЕ е защитена от Закона за биологичното разнообразие. Ключов вид за някои природни местообитания - предмет на опазване


Описание и разпознаване

Матрунята е многогодишно тревисто растение с коренище. Стъблата са дълги от 10 до 35 cm. Приосновните листа са текоперести, с 2-4 двойки едри листчета, редуващи се с 1-3 двойки по-дребни. Венчелистчета на цветовете са жълти, дълги 4-7 mm. Тичинките 5-10, плодниците 1-2. Цъфти април-юни1.


Местообитание

Храсталаци и гори2.


Разпространение в България

В цялата страна, от 0 до 1600 метра надморска височина3.


Източници на информация

1 Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

2 Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

3 Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.Aremonia agrimonoides in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 - 2022 BGflora.net