БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Нисък бадем

Amygdalus nana

Снимки на Нисък бадем (Amygdalus nana)

Amygdalus nana Amygdalus nana Amygdalus nana Amygdalus nana Amygdalus nana Amygdalus nana Amygdalus nana Amygdalus nana

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Нисък бадем, Бадемче.


Латинско име

Amygdalus nana L. - чете се "амигдалус нана". В литературата се среща и под следните латински имена: Prunus nana и Prunus tenella.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Ниският бадем е ниско храстче с дълбока коренова система. Стъблата са високи до 1,5 метра. Младите леторасти с белезникава, червеникавокестенява кора. Многогодишните клонки с червеникавосива или сива кора. Листата са линейно ланцетни до продълговато елиптични, 2,5-6 cm дълги и 0,5-2 cm широки, плитко назъбени или целокрайни, голи, светлозелени. Венчелистчетата на цветовете са ярко розови или червени, рядко бели, 10-15 mm дълги. Плодовете са яйцевидни, до сферични. Костилката с диаметър 2-2,5 cm. Цъфти април-май.

Ниският бадем се отличава най-лесно от другия естествено разпространен вид в България - Вебиевия бадем (Amygdalus webbii) по това, че докато Вебиевият бадем е с много и добре развити бодли, то при Ниския бадем липсват бодли.

Източници на информацията за описанието:


Местообитание

Сухи тревисти и каменисти места, из храсталаци и окрайнини на гори в дъбовия пояс, предимно върху варовити терени, в равнините и планините [Вълев, 1973].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Дунавска равнина, Североизточна България, Предбалкан, Стара Планина (източна и западна), Средна гора, Знеполски район, Софийски район, Витошки район, Тунджанска хълмиста равнина и Черноморско крайбрежие; от 0 докъм 1600 метра надморска височина [Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София].


Общо разпространение

Централна и Югоизточна Европа, Западен Сибир, Кавказ, Средна Азия. Култивира се и на други места извън естественото разпространение [Вълев, 1973].


Значение

Ниският бадем е декоративен храст. Цветовете са медоносни. Семената намират приложение в медицината за получаване на горчива бадемова вода, бадемово масло и бадемово мляко; съдържат гликозида амигдалин, който при разпадането си отделя бензалдехид и циановодородна киселина [Вълев, 1973]Amygdalus nana in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2016 BGflora.net

ban