БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Планински божур

Trollius europaeus

Снимки на Планински божур (Trollius europaeus)

Trollius europaeus Trollius europaeus Trollius europaeus Trollius europaeus Trollius europaeus Trollius europaeus Trollius europaeus Trollius europaeus Trollius europaeus Trollius europaeus Trollius europaeus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Планински божур, Витошко лале.


Латинско име

Trollius europaeus L. - чете се "тро́лиус европе́ус"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът e ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие - включен е в Приложение № 3 на закона (с името Витошко лале)2. За защитените от този закон растения (чл. 40) е забранено "брането, събирането, отрязването, изкореняването или друг начин на унищожаване на екземпляри в техните естествени области на разпространение", както и "притежаването, пренасянето, превозването, изнасянето зад граница, търговията и предлагането за продажба или размяна на взети от природата екземпляри". Тези забрани се отнасят за "всички жизнени стадии от развитието на растенията".


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Коренището късо, неначленено, с плътен сноп от дебели черно-кафяви корени. Стъблото изправено, от 10 до 90 см високо, обикновено неразклонено, набраздено, голо (без власинки). Листата дланевидно разсечени на 3 - 5 клиновидни дяла, дълбоко нарязани и напилени; долните листа с дълги дръжки, горните по-тесни, повече или по-малко приседнали. Всичките листа отгоре тъмнозелени, отдолу по-светли. Листните дръжки в основата разширени. Цветовете около 5 см в диаметър, кълбовидни, връхни, единични или по-рядко по 2 - 3. Околоцветните листчета обикновено 10 на брой (но могат да са от 5 до 15), закръглени, силно извити, припокриващи се, лимоненожълти, по-рядко външните зеленикави. Нектарниците са 5 до 15 на брой, тясно шпатуловидни, с нокът и нектарна вдлъбнатина в съединението на пластинката; нокътят дълъг почти колкото тичинките. Мехунките около 12 мм дълги, със шиловидно, право, 0,5 - 5 мм дълго носче, напречно набраздени. Семената 1,5 мм дълги, елиптични или овални, черни, блестящи. Цъфти юни-август3.


Местообитание

Влажни, каменливи и скални поляни и по тресавища4.


Разпространение в България

В планините Западна и Средна Стара планина, Витоша, Осогово, Пирин, Рила, Западни Родопи5; от 1900 до 2900 метра надморска височина6.


Общо разпространение

Европа на север до 71°, Кавказ, Северна Америка, Сибир7.


Значение

Медоносно и декоративно растение8.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Закон за биологичното разнообразие.

3 Маркова, Б. 1970. Във: Флора на Народна Република България, том IV, София.

4 Маркова, Б. 1970. Пос. източник.

5 Маркова, Б. 1970. Пос. източник.

6 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

7 Маркова, Б. 1970. Пос. източник.

8 Маркова, Б. 1970. Пос. източник.Trollius europaeus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net