БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Просто обичниче

Thalictrum simplex

Снимки на Просто обичниче (Thalictrum simplex)

Thalictrum simplex Thalictrum simplex Thalictrum simplex Thalictrum simplex Thalictrum simplex Thalictrum simplex

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Просто обичниче.


Латинско име

Thalictrum simplex L. - чете се "тали́ктрум си́мплекс"[1]. Видовото име simplex означава "прост"[2].


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Простото обичниче е многогодишно тревисто растение, високо от 30 до 100 см. Стъблото слабо разклонено, голо. Листните дялове (листчетата) са ланцетни до линейно-ланцетни, с клиновидна основа, без прилистници. Съцветието тясно пирамидална метлица. Орехчетата с 8 ребра. Цъфти юни-септември[3][4].


Местообитание

Ливади и храсталаци[5].


Разпространение в България

В следните флористични райони: Западна Стара планина, Предбалкан (западен), Софийски район, Витоша, Пирин, Рила, Родопи, Тракийска низина; докъм 1800 m надморска височина[6].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

[2] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

[3] Китанов, Б. & И. Пенев. 1963. Флора на Витоша. Изд. "Наука и изкуство". София.

[4] Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[5] Китанов, Б. & И. Пенев. 1963. Пос. източник.

[6] Делипавлов и кол. 2003. Пос. източник.


Thalictrum simplex in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net