БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Кандилколистно обичниче

Thalictrum aquilegifolium

Снимки на Кандилколистно обичниче (Thalictrum aquilegifolium)

Thalictrum aquilegifolium Thalictrum aquilegifolium Thalictrum aquilegifolium Thalictrum aquilegifolium

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Кандилколистно обичниче /кандилколѝстно обѝчниче/.


Латинско име

Thalictrum aquilegifolium L. - чете се "таликтрум аквилегифолиум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение високо от 0,4 до 2 m. Дръжките на тичинките бели или лилави, в горния си край по-широки от прашниците. Цъфти април-август[1].


Местообитание

Тревисти места, храсталаци и гори[2].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Стара Планина, Витошки район, Беласица, Рила, Родопи, Средна гора, Западни гранични планини, Пирин, Славянка, Черноморско крайбрежие, Североизточна България, Дунавска равнина, Тунджанска хълмиста равнина и Странджа[3].


Общо разпространение

Европа, Югозападна Азия (Мала Азия), Сибир, Японо-китайска област (Япония)[4].


Значение

Кандилколистното обичниче е декоративно, медоносно и лечебно растение[5].


Бележки

Кандилколистното обичниче в България се разделя на 2 подвида Thalictrum aquilegifolium subs. aquilegifolium с 4 стъблени листа, рехава метлица и били или розови цветове и Thalictrum aquilegifolium subs. storgosiacum с 3 стъблени листа, гъста метлица и винаги бели цветове[6].Вижте още

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Еволюционната теория е лъжа!


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] Панов, П. 1970. В: Флора на Н. Р. България. Том IV. София.

[5] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[6] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

Thalictrum aquilegifolium in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2019 BGflora.net