БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Планинско котенце

Pulsatilla montana

Снимки на Планинско котенце (Pulsatilla montana )

Pulsatilla montana Pulsatilla montana

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Планинско котенце.


Латинско име

Pulsatilla montana (Hoppe) Riechenb. - чете се "пулсатила монтана".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Височината на растението над земята е от 15 до 45 см. Цялото растение е копринесто влакнесто. Приосновните листа 3-4 перести на дълги дръжки, с 6-9 ланцетни дяла. Цветовете 4-5 см в диаметър, звънчевидни, гълъбови, сини, синьовиолетови до тъмновиолетови. Цъфти февруари-май.


Местообитание

Пасища, сухи ливади и редки дъбови гори.


Разпространение в България

Установен е в следните фитогеографски райони: Дунавска равнина, Североизточна България, Черноморско крайбрежие, Предбалкан, Стара планина, Знеполе, Софийски район, Витоша, Средна гора, Тракийска низина, Родопи и Странджа. От 0 до 700 м надм. височина.


Общо разпространение

Централна и Югоизточна Европа.


Значение

Растение с декоративна стойност.Pulsatilla montana in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2020 BGflora.net