БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Дамаска челебитка

Nigella damascena

Снимки на Дамаска челебитка (Nigella damascena )

Nigella damascena Nigella damascena

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Дамаска челебитка.


Латинско име

Nigella damascena L. - чете се "нигела дамасцена".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен.


Описание и разпознаване

Едногодишно тревисто растение, високо от 20 до 30 см. Цветовете с обвивка, образувана от най-горните листа. Околоцветните листчета са бледосини, при основата си рязко стеснени в нокът. Мехунките са сраснали помежду си, гладки, ципести, подути. Цъфти май - август[1].


Местообитание

Храсталаци и тревисти места[2].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Черноморско крайбрежие, Стара планина (източна и средна), Струмска долина, Долината на река Места, Пирин, Родопи (източни), Тракийска низина. Между 0 и 1000 м. надм. височина[3].


Общо разпространение

Средиземноморие и Южна Европа.


Значение

Използва се като декоративно градинско растение.Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


Nigella damascena in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2019 BGflora.net