БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Гълъбови очички

Hepatica nobilis

Снимки на Гълъбови очички (Hepatica nobilis)

Hepatica nobilis Hepatica nobilis Hepatica nobilis Hepatica nobilis Hepatica nobilis Hepatica nobilis Hepatica nobilis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Гълъбови очички, Потайниче.


Латинско име

Hepatica nobilis Mill. - чете се "хепа́тика но́билис".[1] Видовото име nobilis означава "благороден".[2]


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Гълъбовите очички е многогодишно тревисто растение. Коренището късо, дебело, косо или хоризонтално, тъмнокафяво. Листата многобройни, отгоре тъмнозелени, кожести, късо ресничести, впоследствие голи, отдолу светлозелени до възпурпурни, дълговлакнести, впоследствие голи; дръжките от 5 до 15 см дълги, гъсто дълговлакнести; петурите от 20 до 50 мм дълги и от 10 до 40 мм широки, триделни, в основата сърцевидни, дяловете яйцевидни, целокрайни, рядко с разредени единични зъбци. Горните стъблови листа от 8 до 10 мм дълги и от 6 от 8 мм широки, целокрайни, дълго прилегнало влакнести, чашевидни, яйцевидни. Цветовете единични, 15 до 25 мм в диаметър, синьовиолетови, пурпурни, възрозови или бели. Цветните дръжки 5-15 см дълги, гъсто дълговлакнести. Околоцветните листчета венчевидни, 6-7 (до 10), тясно елиптично лопатовидни, 10-12 мм дълги и 5-6 (8) мм широки, на върха закръглени, целокрайни, голи. Тичинките многобройни; тичинковите дръжки бели или розови, значително по-дълги от прашниците, последните бели. Плодничетата многобройни, гъсто сребристо влакнести. Орехчетата 3-3,5 мм дълги и 2-2,2 мм широки. Цъфти март-април.[3]


Местообитание

Из храсталаците и широколистните гори, най-често в съобществата на Carpinus betulus и Fagus sylvatica.[4]


Разпространение в България

Предбалкан, Стара планина, Софийски район, Знеполски район, Витошки район, Западни гранични планини, Беласица, Пирин, Рила, Средна гора, Родопи, докъм 1650 m надм. височина.[5]


Общо разпространение

Европа (с изключение на най-северните, западни и южни части), Сибир, Японо-Китайска област.[6]


Значение

Декоративно растение.[7]Други български народни имена

За същия вид са (били) известни и следните имена от различни краища на България: ѓалабови оченцa (c. Заноге - Софийско) гълъбови оченца; гълабови о́чи (с. Брезе - Софийско); гълабови очици; дробник; гълъбово око; засън; любики (гр. Драгоман - Софийско); овчарско руно; овче руно; овчи руно; овчо руно; пачи-крак (Търново); пачкрак (Ловеч); потайка; потайник; сасан (с. Локорско - Софийско); страхливче; страшниче; страхливчи (Търново); стръшни́чи (Търново); съсън.[8]


Вижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

[2] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

[3] Кузманов, Ст. 1970. В: Флора на Народна Република България, том IV, издателство на БАН, София..

[4] Кузманов, Ст. 1970. Пос. източник.

[5] Кузманов, Ст. 1970. Пос. източник.

[6] Кузманов, Ст. 1970. Пос. източник.

[7] К. Методиев - собствено наблюдение.

[8] Давидов, Б., А. Явашев, Б. Ахтаров. 1939. Материали за български ботанически речник. София.


Hepatica nobilis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net