БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Жълтурче

Ficaria verna

Снимки на Жълтурче (Ficaria verna)

Ficaria verna Ficaria verna Ficaria verna Ficaria verna

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Жълтурче.


Латинско име

Ficaria verna Huds. - чете се "фикариа верна". Среща се и под името Ranunculus ficaria.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Корените бутилковидно задебелени или продълговато яйцевидни. Стъблата скрити в листните влагалища или добре развити, изправени или полегнали, 2-30 cm високи, прости или разклонени. Листата 2-5 cm широки, закръглени или триъгълно яйцевидни, с лъскава горна повърхност; равномерно разположени по стъблото или събрани в основата му. Приосновните листа с дълги дръжки, ъглесто сърцевидни, по края закръглено назъбени; стъбловите листа с по-къси дръжки, често в пазвите с дребни грудчици. Цветовете 2,5-3,5 cm в диаметър. Чашелистчетата 3, жълтеникави-бели. Венчелистчетата са 8-12 на брой, 10-18 mm дълги, 4-7 mm широки, жълти, лъскави, продълговато елиптични или продълговато обратно яйцевидни, в основата с нектарници. Плодните легла покрити с четинки. Орехчетата 2,5 mm дълги, закръглени, обратно яйцевидни, в основата елиптични, мъхесто късо влакнести; носчето слабо заострено или продълговато[1]. По литературни данни цъфти април-май [Пенев, 1970], но по наши наблюдения, на Бесапарските ридове цъфтежът започва през месец март [К. Методиев, лични наблюдения].


Местообитание

Ливади, храсталаци и широколистни гори[2].


Разпространение в България

Установен е във всички флористични райони, от 0 до 2000 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Европа, Югозападна Азия, Кавказ и Сибир[4].


Значение

Зрелите плодове са отровни[5]. Жълтурчето е пролетно цъфтящо растение с украсни качества.Източници на информация

[1] Пенев, Ив. 1970. В: Флора на НР България, том ІV, София.

[2] Пенев, Ив. 1970. В: Флора на НР България, том ІV, София.

[3] Пенев, Ив. 1970. В: Флора на НР България, том ІV, София.

[4] Пенев, Ив. 1970. В: Флора на НР България, том ІV, София.

[5] Пенев, Ив. 1970. В: Флора на НР България, том ІV, София.


Ficaria verna in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2012 - 2020 BGflora.net