БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Едноцветен монезес

Moneses uniflora

Снимки на Едноцветен монезес (Moneses uniflora)

Moneses uniflora Moneses uniflora Moneses uniflora Moneses uniflora

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Едноцветен монезес, Едноцветник.


Латинско име

Moneses uniflora (L.) A. Grey - чете се "монезес унифлора".


Природозащитен статут и заплахи

НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Едноцветеният монезес е многогодишно тревисто растение, високо от 5 до 10 cm. Стъблото с един цвят на върха. Листата сближени в основата на стъблото, почти образувайки розетка. Венчето плоско, разперено. Плодът изправен. Цъфти през месеците юни - юли[1].


Местообитание

Сенчести влажни иглолистни гори[2].


Биология

Монезесъсът има необичайно устройство на прашниците и необичаен начин на опрашване на цветове. Прашецът от прашниците се освобождава чрез малки отвори разположени на върховете им. Тези отвори по време на цъфтежа са насочени надолу. Опрашването се извършва от големи земни пчели, които летейки под цвета чрез трептенето на крилете си предизвикват силни вибрации в прашниците, което предизвиква изсипване на прашеца върху тялото на пчелата. Поръсената по такъв начин пчела отива към следващия цвят, където прашниците полепват по приличащото на корона близалце. Един цвят образува повече от 1000 микроскопични семена. [3].


Разпространение в България

Разпространение на Едноцветеният монезес по флористични райони[4]:

Moneses uniflora

От 1300 до 2100 метра надморска височина.


Общо разпространение

Европа без островите, Северно Средиземноморие, Кавказ, Централна и Средна Азия, Западен Сибир, Японо-Китайската област, Северна Америка и Гренландия[5].Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003 - пос. източник.

[3] Walter Fertig. Wood Nymph (Moneses uniflora) - уебсайт на USDA Forest Service.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[5] Анчев, М. 1982. В: Флора на Народна Република България, том VIII, София.


Moneses uniflora in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 BGflora.net

ban