БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Висока иглика

Primula elatior

Снимки на Висока иглика (Primula elatior)

Primula elatior Primula elatior Primula elatior Primula elatior Primula elatior

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български наименования

Висока иглика. Среща се и като Крилатолистна иглика.


Научно наименование

Primula elatior (L.) Hill. - чете се "примула елатиор".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Високата иглика е многогодишно тревисто растение. Листата събрани в при основата на стъблото (приосновни), продълговато-елиптични, постепенно стеснени в ширококрилата дръжка, от 5 до 15 cm дълги, назъбени по ръба, голи или с редки власинка. Младите, току-що развити листа с изпъкнала средна жилка отдолу и със завит надолу ръб. Цветоносния стрък висок от 10 до 40 cm. Съцветията са изправени, състоят се от 5 до 15 цвята. Чашката разсечена на дялове стигащи половината от дължината ѝ; жилките ѝ изпъкнали, поради което чашките са петоъгълни в напречно сечение. Венчето светложълто, с по-тъмни петна в основата на дяловете. Разперената част на венчето плоска, до 2 cm в диаметър. Цъфти април-юли[1][2].


Местообитание

Расте по влажни каменисти и скални склонове, по тревисти поляни и край топящите се снежни преспи във високопланинския пояс, рядко и в храсталаци в планинския пояс[3]. Растенията показани в сайтът растяха край топяща се преспа[4].


Разпространение в България

Установен е в Средна и Западна Стара планина, Витоша, Рила, Средните и Западните Родопи и Пирин; между 1600 и 2700 метра надморска височина[5].


Общо разпространение

Европа[6].


Значение

Украсно (декоративно) и лечебно растение[7].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цветаИзточници на информация

[1] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство", София.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

[4] К. Методиев.

[5] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

[6] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

[7] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.


Primula elatior in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2015 - 2019 BGflora.net