БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Кръглолистно ленивче

Lysimachia nummularia

Снимки на Кръглолистно ленивче (Lysimachia nummularia)

Lysimachia nummularia Lysimachia nummularia Lysimachia nummularia Lysimachia nummularia

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Кръглолистно ленивче.


Латинско име

Lysimachia nummularia L. - чете се "лизимахиа нумулариа".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Кръглолистното ленивче е многогодишно тревисто растение. Стъблата пълзящи, дълги от 10 до 50 cm. Листата елипсовидни или закръглено-елипсовидни. Цъфти юни-юли[1].


Местообитание

Влажни места, ливади и край потоци[2].


Разпространение в България

В цялата страна от морското равнище докъм 1500 метра надморска височина[3].


Значение

Лечебно растение[4].Вижте още

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

[4] Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

Lysimachia nummularia in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net