БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Полско огнивче

Anagallis arvensis

Снимки на Полско огнивче (Anagallis arvensis)

Anagallis arvensis Anagallis arvensis Anagallis arvensis Anagallis arvensis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско наименование

Полско огнивче.


Научно наименование

Anagallis arvensis L. - чете се "анагалис арвензис".

Съкращението "L." показва името на учения описал за пръв път за науката растението. В случая това е шведският ботаник Карл Линей, основателят на съвременната научна класификация на растенията и животните. Името му на латински е Carl Linnaeus - оттам и съкращението L.=Linnaeus. При произнасянето на научното име на растението името на автора, който го е описал, обикновено не се чете [К. Методиев].


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие. Обикновен вид.


Описание и разпознаване

Полското огнивче е едногодишно или двугодишно тревисто растение. Стъблата от 5 до 30 cm дълги. Листата са от 5 до 14 mm дълги, срещуположно разположени, голи, с елипсовидна или яйцевидна форма. Цветовете са разположени в пазвите на листата и са с оранжево-червени венчелистчета. Цветовете се отварят, когато бъдат пряко огрени от слънцето, съответно, когато се прекрати прякото им огряване - се затварят. Цъфти през месеците май-октомври.

Източници на информацията за описанието: Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив; Пеев, Д. 1982. Във: Флора на Република България, том VІІІ, София; К. Методиев.


Местообитание

По сухи, тревисти места, в посеви [Делипавлов, 2003].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна от 0 до 800 метра надморска височина [Делипавлов, 2003].


Общо разпространение

В цял свят [Пеев, 1982].


Значение

Полското огнивче е отровно, лечебно и плевелно растение [Делипавлов, 2003]. Също така се отглежда и като декоративно.Anagallis arvensis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2015 BGflora.net

ban