БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Сладка папрат

Polypodium vulgare

Снимки на Сладка папрат (Polypodium vulgare)

Polypodium vulgare Polypodium vulgare Polypodium vulgare Polypodium vulgare Polypodium vulgare Polypodium vulgare Polypodium vulgare

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Сладка папрат, дребна папрат, обикновена сладка папрат, сладък корен.


Латинско име

Polypodium vulgare L. - чете се "полипо́диум вулга́ре"1. Видовото име vulgare означава "обикновен"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Сладката папрат е многогодишно тревисто растение, с хоризонтално, пълзящо коренище, сладко на вкус, покрито кафяви ланцетни, на върха заострени люспи. Листата са дълги 10-40, разположени почти вертикално в две редици по горната повърхност на коренището. Листната дръжка е жълта или зеленикава, до 3 мм в диаметър, в основата съчленена, обикновено по-къса от листната петура с надлъжна бразда от външната и вътрешната страна. Листната петура е кожеста, удължено триъгълна до почти линейна, дълбоко изрязана почти до средната жилка, от всяка страна 5 до 20 дяла; дяловете линейни, заострени или тъпи, най-често фино назъбени с вилужно разклонени жилки. Сорите (групите спорангии) са кръгли, разположени в две редици по листните дялове, успоредно на средната жилка и не са покрити с индузий (ципесто покривало)3.


Местообитание

Влажни сенчести скали в горите4.


Разпространение в България

В цялата страна, но предимно в планините докъм 2000 м надморска5.


Общо разпространение

Цяла Европа, включително Шпицберген и Нова земя, Гренландия, Азия до Хималаите, Северна Африка, Северна Америка, Южна Америка — Чили; Нова Зеландия, о. Тасмания6.


Значение

Лечебно растение.


Употребяема част за лечебни цели (билка)

Коренище от сладка папрат Rhizoma Polypodii (Rhizoma Filicis dulcis)7.


Лечебно действие и приложение

Билката има омекчаващо, противокашлично, отхрачващо, жлъчкогонно, лаксативно и диуретично действие. Използва се при заболяване на дихателните пътища (ларингит, бронхит), при чернодробни и жлъчни заболявания и подагра, а в народната медицина и като противоглистно средство. Приготвя се най-напред студен извлек (3 чаени лъжички дрога се заливат в 250 ml студена вода и кисне 8 часа), а след прецеждане дрогата се запарва с 250 ml вряща вода. Двата извлека се смесват и се изпиват на глътки за един ден8.


Време и начин на бране на билката

През есента (септември - октомври) след узряване на спорите и увяхване и отмиране на листата. Изкопават се с копачка коренищата на добре развити растения. Да се внимава коренищата да не се нараняват, тъй като при сушене почерняват. Изтръскват се добре от пръстта и се изрязват листата. Поставят се в торби или кошове и се пренасят до преработвателния пункт.

При брането да се оставят най-малко 1/2 от растенията, за да се осигури възстановяване на находището. Следващо събиране от същото място се допуска най-малко след 5 години в зависимост от степента на възстановяване9.


Начин на сушене и съхранение на билката

Събраните коренища се почистват от примеси от други растения (мъхове, изгнили листа, кори и др.), след което се почистват от кафявите люспи, остатъци от листни дръжки и коренчета. Отстраняват се също загнили, кухи и повредени части от коренищата. Измиват се бързо в течаща вода. Измиването и трябва да става на малки партиди, защото при по-продължително престояване във водата се извличат биологично активните вещества. След отцеждане се разстилат на пласт (2-4 cm) върху рамки или постелки в сухи проветриви помещения. Билката е изсушена, когато коренищата при огъване се чупят. Сушенето може да се извърши и в сушилни, при температура не по-висока от 40°С. Билката се събира на купчина в сухо помещение и престоява така 3-5 дни за уеднаквяване на влагата. През това време се разбърква и обръща с желязна вила, за да се отделят и опадат тънките коренчета, люспи и минерални примеси10.


Рандеман

От 5,5 kg свежи корени ща се получава 1 kg суха билка11.


Описание на билката

Състои се от изсушени цели или начупени коренища. Коренището е право или леко извито, грапаво, твърдо, дълго 10-15 cm. От едната страна се наблюдават нагъсто разположени цели или начупени, тънки, нишковидни корени, дълги 7-8 cm, а от другата следи и остатъци от изрязани или опадали листни дръжки. Повърхността е надлъжно набраздена, понякога на отделни места покрита с неотстранени кафяви, ланцетни, заострени на върха люспи. Домът е гладък, зеленикав. Коренището и корените са тъмнокафяви. Дрогата има силно сладък вкус в началото, а в последствие става горчив и неприятен, със специфична маслена миризма12.


Химичен състав на билката

Съдържа захари, манитол, нишесте, слузни вещества, тлъсто масло, органични киселини, флороглуцинови производни, танини, сапонини и други вещества13. От коренищата е изолиран сапонина осладин (osladin), на който, както се смята, се дължи сладкия им вкус. Осладинът е 500 пъти по-сладък от обикновената захар14.Вижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Асенов, Ив., Ч. Гусев, Г. Китанов, Ст. Николов, Т. Петков. 1998. Билкосъбиране. Билер, София.

4 Асенов и колектив. 1998. Пос. източник.

5 Асенов и колектив. 1998. Пос. източник.

6 Йорданов, Д. (ред.) 1963. Флора на Народна Република България, том I, издателство на БАН, София.

7 Асенов и колектив. 1998. Пос. източник.

8 Асенов и колектив. 1998. Пос. източник.

9 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

10 Асенов и колектив. 1998. Пос. източник.

11 Асенов и колектив. 1998. Пос. източник.

12 Асенов и колектив. 1998. Пос. източник.

13 Асенов и колектив. 1998. Пос. източник.

14 Polypodium vulgare - Wikipedia.


Polypodium vulgare in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net