БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Киселец

Rumex acetosa

Снимки на Киселец (Rumex acetosa)

Rumex acetosa Rumex acetosa Rumex acetosa Rumex acetosa Rumex acetosa Rumex acetosa Rumex acetosa Rumex acetosa

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Киселец, Лападец, Обикновен щавел.


Латинско име

Rumex acetosa L. - чете се "румекс ацетоза".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие - обикновен вид.


Описание и разпознаване

Киселецът е многогодишно тревисто двудомно растение с късо разклонено коренище и многобройни влакнести корени. Стъблото изправено, високо 30-100 см, набраздено, облистено, голо или понякога кадифяно пухесто. Приосновните и долните стъблови листа с дълги дръжки и стреловидни, въздебели и малко сочни листни петури, 2-4 (6) пъти по-дълги, отколкото широки; дяловете на стреловидната им основа насочени надолу или малко встрани, целокрайни и обикновено тъпи; по-горните стъблови листа постепенно стеснени в дръжки; най-горните приседнали и обхващат с приосновните си стреловидни дялове стъблото. Охреите разкъсани, назъбени или ресничести. Листата и младите сочни стъбла са приятно кисели на вкус. Съцветието връхно, тясно продълговато, образувано от прости или слабо разклонени и сбити помежду си цветоносни клонки; най-долните клонки на съцветието по-дълги от останалите. Цветовете еднополови, събрани в прешленести снопчета по цветоносните клонки. Цветните дръжки съчленени по средата си. Околоцветните листчета бледозелени и понякога червеникави по ръбовете си; всички околоцветни листчета при тичинковите цветове изправени. Външните околоцветни листчета на плодниковите цветове продълговато яйцевидни, обърнати назад и прилегнали към цветната дръжка. Валвите изправени, сърцевидно яйцевидни, закръглени или полукръгли, при плоцовете се разрастват, до 3,5 mm дължина, целокрайни, с тънки мрежесто разклонени жилки и в основата с полукръгли месести брадавички. Плодчето тристенно, тъмнокафяво, лъскаво, островърхо, в основата със светло петно, дълго l,8-2,2 mm. Цъфти през месеците май-юли[1].


Местообитание

Из свежите и влажни полски, предпланински и планински ливади[2].


Разпространение в България

Разпространено из цялата страна, от морското ниво до 2300 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Европа, Централна Азия, Сибир, Северна Америка, Арктика (Гренландия)[4].


Значение

Листата и младите стъбла се използват за храна - като зеленчук. Ядат се свежи, във вид на туршия или се употребяват за приготвяне на супи. Създадени са и културни форми от него. В народната практика надземната част на растението се използва за багрене на вълна в бежов цвят. Намира употреба и в народната медицина[5]Вижте също

Дърветата в България


Източници на информация

[1] Вълев, Ст. 1966. В: Флора на Република България, том ІІІ, София.

[2] Вълев, Ст. 1966. В: Флора на Република България, том ІІІ, София.

[3] Вълев, Ст. 1966. В: Флора на Република България, том ІІІ, София.

[4] Вълев, Ст. 1966. В: Флора на Република България, том ІІІ, София.

[5] Вълев, Ст. 1966. В: Флора на Република България, том ІІІ, София.Rumex acetosa in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net

ban