БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Пясъчен леймус

Leymus racemosus

Снимки на Пясъчен леймус (Leymus racemosus)

Leymus racemosus Leymus racemosus Leymus racemosus Leymus racemosus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Пясъчен леймус, Пясъчен класник.


Латинско име

Leymus racemosus (Lam.) Tzvelev. - чете се "леймус рацемозус". В България се среща подвидът Leymus racemosus (Lam.) Tzvelev ssp. sabulosus (Bieb.) Tzvelev. Среща се и под името Elymus sabulosus


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Пясъчения леймус е многогодишно тревисто растение, достигащо височина от 40 до 140 cm. Листата са сивозелени. Класът прав, на върха стеснен, 12-35 cm дълъг. Класчетата са сивозелени, ланцетни, всеки с по 2-4 цвята, събрани в прешлени по 2-5 по стъпалата на главната ос на съцветието. Плевите са широко линейно ланцетни 1,5-2,8 cm дълги, обикновено по-дълги от класчета, рядко равни на тях. Цъфти през месеците юни - юли[1].


Местообитание

Крайморски пясъци[2].


Разпространение в България

Черноморското крайбрежие, от 0 до 0,02 метра надморска височина[3].Вижте също

Дърветата в България

Растения със зелени цветове


Източници на информация

[1] Източници на информацията за описанието:

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


Leymus racemosus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 BGflora.net

ban