БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Разнолистна власатка

Festuca heterophylla

Снимки на Разнолистна власатка (Festuca heterophylla)

Festuca heterophylla Festuca heterophylla Festuca heterophylla Festuca heterophylla Festuca heterophylla Festuca heterophylla Festuca heterophylla

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Разнолистна власатка.


Латинско име

Festuca heterophylla Lam. - чете се "фестука хетерофила".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Разнолистната власатка е многогодишно тревисто растение. Стъблата са дълги от 50 до 100 cm. Приосновните листа са четинковидно завити, с 3 (5) жилки, стъблените листа са плоски, с 5-11 жилки. Долната плевица с осил, който е равен или до два пъти по-къс от нея. Езичето на листа отсечено, с ушички. Завръзът с къси власинки на върха. Цъфти май-август[1].


Местообитание

В широколистни гори[2].


Разпространение в България

В цялата страна между 0 и 1500 метра надморска височина[3].


Значение

Фуражно растение[4].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Festuca heterophylla in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net