БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Туфеста пластица

Deschampsia caespitosa

Снимки на Туфеста пластица (Deschampsia caespitosa)

Deschampsia caespitosa Deschampsia caespitosa Deschampsia caespitosa Deschampsia caespitosa Deschampsia caespitosa Deschampsia caespitosa Deschampsia caespitosa

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Туфеста пластица.


Латинско име

Deschampsia caespitosa (L.) Р. Beauv. - чете се "деша́мпсиа цеспито́за"1. Видовото име caespitosa означава "туфест"2, от което е изведено българското име. Изписва се и като cespitosa.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Туфестата пластица е многогодишно тревисто растение, което образува плътни туфи. Стъблата 20-130 см високи, прави, гладки. Листата линейни, плоски, някои от тях свити по дължината си и към горния си край грапави. Езичето дълго до 8 мм. Метлицата пирамидална, разперена или сбита, златистозелена до кафявовиолетова, с грапави клонки. Класчетата 3-5 мм дълги, с 2-3 цвята. Плевите виолетови, златистозелени или белезникави, ланцетни, дребно назъбени, с ципеста връхна част. Плевиците ципести, с виолетов или ръждивокафяв пояс към средата на гърба си. Осилът на долната плевица прав или слабо подвит, ненадминаващ дължината ѝ. Цъфти юни-август3.


Местообитание

Из торфищата, влажните ливади и крайпоточните места, пожарищата и сечищата в планините4.


Разпространение в България

Карта, показваща разпространението на Туфестата пластица по флористични райони (оцветените в сиво)5:

Deschampsia caespitosa

Между 500 и 2900 метра надморска височина6.


Общо разпространение

Европа, Кавказ, Сибир, Западна и Средна Азия, Хималаи, Етиопия, Камерун, Северна Америка, остров Тасмания, Нова Зеландия7.


Значение

Добро фуражно растение за едрите тревопасни животни8.Вижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Кожухаров, Ст. 1963. Във: Флора на Народна Република България, том І. Изд. на БАН, София.

4 Кожухаров, Ст. 1963. Пос. източник.

5 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

6 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Пос. източник.

7 Кожухаров, Ст. 1963. Пос. източник.

8 Кожухаров, Ст. 1963. Пос. източник.


Deschampsia caespitosa in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net