БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Сеноклас, Обикновен сеноклас

Cynosurus cristatus

Снимки на Сеноклас (Cynosurus cristatus)

Cynosurus cristatus Cynosurus cristatus Cynosurus cristatus Cynosurus cristatus Cynosurus cristatus Cynosurus cristatus Cynosurus cristatus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Сеноклас, Обикновен сеноклас.


Латинско име

Cynosurus cristatus L. - чете се "цинозурус кристатус".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Сенокласът е многогодишно тревисто растение, високо до 60 cm. Листата са плоски, 2-3 mm широки, листните влагалища голи. Езичето късо, тъпо. Съцветието (метлицата) линейна. Съцветията се състоят от два вида сдвоени класчета: цветоносни класчета с 3-5 цвята и безплодни (стерилни) класчета - без цветове - съставени само от плевици. Плевиците на стерилните класчета са без осил. Класчетата до 3 mm дълги, зелени. Цъфти май-юли[1].


Местообитание

Ливади, пасища и храсталаци[2].


Разпространение в България

Расте в цялата страна от морското равнище докъм 1000 метра надморска височина, а в планините и по-високо[3].


Общо разпространение

Почти цяла Европа (без Северна Русия), Кавказ и Северна Мала Азия[4].


Стопанско значение

Ценно ливадно и пасищно растение. Пасе се добре от всички тревопасни животни. Ценна съставка и на сеното. Съдържа белтъчини около 5%, целулоза над 38%, мазнини около 1%. Използва се и при озеленяване на градините и парковете[5].Други български народни имена

За същия вид са (били) известни и следните имена от различни краища на България: Гребенарка, Гребенец, Сенокласица, Сеноклащ[6].


Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Георгиев, Т. 1963. В: Флора на Народна Република България, том I, София.

[2] Георгиев, Т. 1963. Пос. източник.

[3] Георгиев, Т. 1963. Пос. източник.

[4] Георгиев, Т. 1963. Пос. източник.

[5] Георгиев, Т. 1963. Пос. източник.

[6] Давидов, Б., А. Явашев, Б. Ахтаров. 1939. Материали за български ботанически речник, София.


Cynosurus cristatus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net