БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Садина

Chrysopogon gryllus

Снимки на Садина (Chrysopogon gryllus)

Chrysopogon gryllus Chrysopogon gryllus Chrysopogon gryllus Chrysopogon gryllus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Садина, Черна садина.


Латинско име

Chrysopogon gryllus (L.) Trin. - чете се "хризопогон грилус".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто туфесто растение. Стъблото 50-130 cm високо. Класчетата по 3 на обща дръжка, линейни, около 1 cm дълги, в основата със снопче златистожълти власинки. Цъфти май-август[1].


Местообитание

Сухи, каменисти, тревисти места, ливади и пасища[2].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна от 0 до 1300 метра надморска височина[3].


Значение

Садината е ключов вид при формирането на много природни местообитания, а също така е и ценно пасищно растение.Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

Chrysopogon gryllus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2019 BGflora.net