БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Средна сълзица

Briza media

Снимки на Средна сълзица (Briza media)

Briza media Briza media Briza media Briza media Briza media Briza media Briza media

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Средна сълзица.


Латинско име

Briza media L. - чете се "бри́за ме́диа"1. Видовото име media означава "среден"2, от което е изведено българското име.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Средната сълзица е рехавотуфесто растение. Коренището с къси подземни издънки. Стъблото до 100 см високо, голо. Листата тясно линейни, плоски, до 10 мм широки, отгоре и особено по ръбовете си грапави. Влагалищата голи, рядко по ръба си космати. Езичето много късо, тъпо. Метлицата до 15 см дълга, отначало сбита, по-късно разперена, с тънки, грапави, обикновено виолетово обагрени клонки. Класчетата увиснали, закръглени до сърцевидни, 3-10 мм дълги и до 5 мм широки, на дълги дръжки, с 3-12 цвята. Плевите еднакви овални, до 3 мм дълги, с тесен ципест ръб, голи, жълтеникавозелени, силно виолетово напъстрени. Плевицата също с тесен ципест ръб, зеленикавожълта или слабовиолетова. Цъфти май-юни3.


Местообитание

Ливади, горски посеви и храсталаците4.


Разпространение в България

В цялата страна от 0 до 1800 метра надморска височина5.


Общо разпространение

Почти цяла Европа (липсва в арктическите и най-южните части), Кавказ, Северна Мала Азия6.


Значение

Добро, но малко добивно фуражно растение. Охотно се яде от добитъка. особено от овцете. Използва се като декоративно растение и за сухи букети7.Вижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Китанов, Б. 1963. Във: Флора на Народна Република България, том І. Изд. на БАН, София.

4 Китанов, Б. 1963. Пос. източник.

5 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

6 Кожухаров, Ст. 1963. Пос. източник.

7 Кожухаров, Ст. 1963. Пос. източник.


Briza media in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net