БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Перест късокрак

Brachypodium pinnatum

Снимки на Перест късокрак (Brachypodium pinnatum)

Brachypodium pinnatum Brachypodium pinnatum Brachypodium pinnatum Brachypodium pinnatum Brachypodium pinnatum Brachypodium pinnatum Brachypodium pinnatum Brachypodium pinnatum Brachypodium pinnatum Brachypodium pinnatum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Перест късокрак.


Латинско име

Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv - чете се "брахипо́диум пинна́тум"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Перестият късокрак е многогодишно тревисто светлозелено растение с пълзящо, обикновено добре развито коренище. Стъблото изправено или приповдигащо се, 50-120 см високо, голо, във възлите разперено космато. Влагалищата гъсто разперено космати, мъхнати или голи. Листата плоски, до 1 см широки, голи или от двете страни, или само по горната с дълги редки власинки, по ръба ситно грапави, понякога с дълги редки власинки или приосновните четиновидно свити. Езичето до 2 мм дълго, тъпо, често разкъсано. Съцветията изправени, 6-15 см дълги, с 5-12 класчета. Класчетата 2-4 см дълги, изправени, с 6-16 цвята, жълтозелени, отначало цилиндрични, по-късно плоски. Плевите ланцетни, заострени, нееднакви, голи или в горната си част или по ръба ресничести, по-къси от долния цвят. Горната плена 4-9 мм дълга, със 7 жилки, долната с ¼-½ по-къса от горната, с 3-5 жилки. Долната плева равна или по-къса от горната плевица. Долната плевица 7-11 мм дълга, ланцетна, със 7 жилки, гола или ресничеста (по цялата си повърхност или само по ръба си), изведнъж стеснена в осил, 3-9 мм дълъг. Горната плевица почти равна на долната, на върха вдлъбната, по страничните си ръбове дълго ресничеста. Цъфти през месеците юни-август2.


Местообитание

По сухите каменливи и тревисти места, из редките гори и храсталаците, предимно в планинския пояс3.


Разпространение в България

В цялата страна от морското равнище до 2200 m надморска височина4.


Общо разпространение

Естественото разпространение включва почти цяла Европа (c изключение на арктическите райони), Сибир, Западна и Средна Азия, Иран, Северна Африка5.


Значение

Растение със средна фуражна стойност, но напролет добре се пасе от добитъка и е добра съставка на сеното6.Вижте още

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Китанов, Б. 1964. В: Флора на Н. Р. България, том I, издателство на БАН, София.

3 Китанов, Б. 1964. Пос. източник.

4 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

5 Китанов, Б. 1964. Пос. източник.

6 Китанов, Б. 1964. Пос. източник.


Brachypodium pinnatum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net