БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Дугласка

Pseudotsuga menziesii

Снимки на Дугласка (Pseudotsuga menziesii)

Pseudotsuga menziesii Pseudotsuga menziesii Pseudotsuga menziesii Pseudotsuga menziesii Pseudotsuga menziesii Pseudotsuga menziesii Pseudotsuga menziesii Pseudotsuga menziesii Pseudotsuga menziesii Pseudotsuga menziesii

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Дугласка, Дуглазка, Дугласка ела. Българското име е изведено от старото латинско име на вида Pinus douglasii.


Латинско име

Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco - чете се "псевдотсу́га мензие́сии"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Дугласката е дърво, достигащо до 100 м височина и 120-180 (240-450) см диаметър на стъблото, със стройна конусовидна корона и с почти хоризонтално разположени клони. Кората сивокафява. Пъпките източено яйцевидни, островърхи, лъскави, тъмнокафяви. Иглите (листата) 15-35 мм, прави, отгоре жлебовидни, зелени, лъскави, отдолу изпъкнали, с две белезникави линии, прикрепени с дръжчици към ситни кафяви или червеникави брадавички. Мъжките шишарки (цветове) цилиндрични, оранжевожълти, разположени гребеновидно в два реда. Женските шишарки зелени или пурпурни. Зрелите шишарки длъгнесто овални, 70-120 мм дълги, средно с по 40 люспи. Плодните люспи закръглени, целокрайни; покривните изправени, триделни, по-дълги от плодните. Семената сплескани, триъгълни, червеникавокафяви, в долната си част бели. Дървесината с белезникава беловина и жълтеникаво или светлокафяво ядро, бързо потъмняващо на въздуха. Цъфти през май-юни2.


Местообитание

Дугласката е светлолюбива и не понася продължително засенчване. Привързана е към висока атмосферна влажност и мек климат. Чувствителна е към ниски температури и в млада възраст страда от тях. Най-добре расте на свежи, дълбоки и плодородни почви. Не понася високо съдържание на карбонати в почвата3.


Разпространение в България

У нас се култивира в парковете и в горски култури. Произхожда от тихоокеанското крайбрежие на Северна Америка, където вирее до 1800 m надм. височина4.


Значение

Дугласката е един от най-добрите видове в света за производство на дървесина и от нея се добива повече дървесина от всеки друг вид в Северна Америка, което прави горите на западен Орегон, Вашингтон и Британска Колумбия най-продуктивните на континента. През 2011 г. Дугласката представлява 34,2% от износа на дървен материал в САЩ. Дъгласовата ела се използва за изграждане на дървени рамки и дървени ферми, дограма, фурнир и подови настилки поради своята здравина, твърдост и издръжливост. Единствените дървени кораби, които все още се използват от ВМС на САЩ, са миночистачи клас Avenger и те са изработени от Дугласка5.


Забележителни дървета

Дугласка достигаща височина 142 m и диаметър на ствола 10 m е била отсечена през 90-те години на 19 век в щата Вашингтон. Дървото е наречено Nooksack Giant (Нуксаксия великан) и от него са добити 226.5 m3 дървесина6. Това прави Дугласката едно от най-високите дървета в света.Вижте още

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Стоянов, Н. 1963. Флора на Народна Република България, том I, София.

3 Юруков, Ст. 2003. Дендрология. Издателска къща при ЛТУ. София.

4 Стоянов, Н. 1963. Пос. източник.

5 Douglas fir - Wikipedia.

6 Nooksack Giant - Wikipedia.

7 Китанов, Б. 1987. Пос. източник.


Pseudotsuga menziesii in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2023 BGflora.net