БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Полски мак

Papaver rhoeas

Снимки на Полски мак (Papaver rhoeas)

Papaver rhoeas Papaver rhoeas Papaver rhoeas Papaver rhoeas Papaver rhoeas Papaver rhoeas Papaver rhoeas Papaver rhoeas

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Полски мак, Кадънка. За всички народни имена на растението вижте по-долу в раздел "Народни имена на Полския мак".


Латинско име

Papaver rhoeas L. - чете се "папавер реас".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие[1].


Описание и разпознаване

Полският мак е едногодишно тревисто растение, високо 25-50 cm. При нараняване от частите му изтича бял мнечен сок. Плодната кутийка обратнояйцевидна до кълбеста. Дискът на близалцето е с 8 до 18 килевидни дяла. Цъфти април-септември[2].


Местообитание

Сухи тревисти места, посеви, край пътища[3].


Разпространение в България

Установен е в цяла България, от 0 докъм 1000 метра надморска височина[4].


Общо разпространение

Европа, Средиземноморието, Югозападна Азия, Кавказ, Сибир, Северна Африка, Макаронезия[5]. Пренесен от човека и в други части на света.


Значение

Полският мак е плевелно, лечебно, отровно растение [Делипавлов & кол., 2003]. В млечния сок се съдържат алкалоидите морфин, папаверин, тебаин, реадин. Употребява се в народната медицина и за багрене. Медоносно и декоративно (засажда се като цвете в градините)[6].


Употреба в народната медицина

"Отварата от плодните кутийки на дивия мак се употребява в предписани дози против сърцебиене, болки в коремните органи, спазми при малките деца; за урегулиране нередовна и недосатъчна менструация; против остра кашлица, особено при малките деца; при начална туберкулоза. Отварата от цветовете служи против диария, дизентерия и неволно напикаване"[7].

С оглед отровността на растението, употребата му като билка следва да става само по лекарско предписание и под лекарски надзор!


Народни имена на Полския мак

Полският мак вероятно е българското диворастящо цвете с най-много български народни имена, което показва обичта на народа към това растение. По-долу следват народните имена, дадени в книгата Материали за български ботанически речник:

Бо̀жа (с. Горио Броди, Македония, с. Екши-су - Леринско); Божа̀нка (Гевгели, с. Сорокиново, Воденско); Бо̀жинка (с. Айтос, Леринско); Божѝнка (с. Кономлади, Костурско); Божѝчка (Кавадарци - Тиквеш, с. Дълбоки - Костурско); Божурѝга (Прилеп, Битоля); Божу̀рика (Крушево, Лерин, Кичево); Божу̀рок (Енидже - Мак.); Бо̀жур (Призрен, Тетово); Божюрига; Божюрок; Була (Кукуш, Банско); Бубо̀нка (Омуртаг); Булка (Велико Търново); Булке (Трънско, Драгоман); Булька (с. Биралци - Македония); Вълчи мак; Герино око (гр. Костенец); Горска булка (Берковско); Дива кадънка; Див ашаш (тур., Гостивар, Тетовско - Мак.); Див мак (Ловеч); Див хашаш; Жабурка (с. Вощарани, Леринско); Кадънка (Ст. Загора, с. Палеор, Мак., Сливен); Къдънка (Ст. Загора, Търново); Калинка; Камбулки (с. Текира - сегашното с. Три водици, Пазарджишко); Капи-коса; Кикула-була (Пловдив); Коко̀ни (Солун, Скопие); Коко̀ружа - (Велес); Къпѝ-коса (с. Пищигово - Пазарджишко); Ла̀ле (Велес); Лети-коса; Мак; Мачец (Гевгели, Гумендже); Нинек; Обикновен мак; Опадѝ-кос (с. Брезe - Соф.); Орманянка (гр. Чепеларе); Пади-коса; Падѝкос (с. Брезье); Папаро̀нка (Пазарджик); Папорунка; Пену̀рика (Дебър); Пеперуга (Воден, с. Бобища - Мак., с. Загоричани - Мак.); Пеперу̀да - (Неврокоп); Петлев мак; Пиуняк (Хасково); Пиш - пиш - кукла (Русе); Пла̀меница (Горна Джумая); Пуплек (Панагюрище); Плю̀сковъц (Дойран - Мак.); Плю̀сков (Струмица - Мак.); Плю̀сковец (с. Долни Порой - Мак.); Просурник; Пукалче; Пукал (Плевен, Хасково); Пукъл; Пуплек; Пъпляк; Пъпъруна (с. Арбанаси - Търновско); Ружа; Слити-коса; Слети-коса (Търново); Трамбу̀ла (с. Гайтаниново- Тетовско); Ту̀рченджик (Паланка - Мак.); Турче (с. Янковец - Ресенско); Ту̀тенка (Ресен, Охрид, Струга - Мак.); Геленджи-чиче (тур.)[8].


Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Закон за биологичното разнообразие.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. пос. източник.

[4] Делипавлов & кол., 2003. пос. източник.

[5] Кузманов, Б. 1970. В: Флора на Народна Република България, том IV, София.

[6] Кузманов, Б. 1970. В: Флора на Народна Република България, том IV, София.

[7] Б. Давидов, А. Явашев, Б. Ахтаров, 1939. Материали за български ботанически речник, София.

[8] Б. Давидов, А. Явашев, Б. Ахтаров, 1939. Материали за български ботанически речник, София.


Papaver rhoeas in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2016 BGflora.net

ban