БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Полегнал хипекоум

Hypecoum procumbens

Снимки на Полегнал хипекоум (Hypecoum procumbens)

Hypecoum procumbens Hypecoum procumbens Hypecoum procumbens Hypecoum procumbens Hypecoum procumbens Hypecoum procumbens

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Полегнал хипекоум.


Латинско име

Hypecoum procumbens L. (s. l.) - чете се "хипекоум прокумбенс".


Природозащитен статут и заплахи

Полегналият хипекоум НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Едногодишно тревисто растение. Стъблата възходящи или полегнали, 5-30 cm дълги. Приосновните листа са събрани в розетка в основата на стъблата, 2-3 пъти пересто наделени. Стъбловите листа малобройни, приседнали, пересто наделени. Цветовете единично разположени по върховете на стъблата и разклоненията им или събрани в рехави съцветия - дихазии. Чашелистчетата са две, жълтозелени, яйцевидни. Венчелистчетата са 4 жълти или оранжевожълти, в 2 кръга, външните две венчелистчета 0,8-1 cm дълги и 0,6-0,8 cm широки, яйцевидно ромбични, целокрайни, триделни, страничните дялове закръглени, по-къси от средния. Двете вътрешни венчелистчета по-къси, почти до основата триделни, двата странични дяла линейно елипсовидни, по-тъмни, жълти до оранжевожълти, средният - обратно яйцевидно лопатовиден, на върха закръглени, гъсто ресничесто наделен, светложълт, повече или по-малко равен на страничните. Плодните кутийки 4-6 cm дълги, цилиндрично линейни. Цъфти април-юни[1].


Местообитание

Расте по тревисти и песъчливи места в равнините[1].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Черноморско крайбрежие, Софийски район, Долината на Струма, Родопи, Тунджанска хълмиста равнина и Тракийска низина[2].


Значение

Полегнаният хипекоум е растение с украсни (декоративни) качества.Източници на информация

[1] Кузманов, Б. 1970. В: Флора на Република България, том IV, София.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


Hypecoum procumbens in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2013 - 2018 BGflora.net

banner