БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Черноморски хипекоум

Hypecoum ponticum

Снимки на Черноморски хипекоум (Hypecoum ponticum)

Hypecoum ponticum Hypecoum ponticum Hypecoum ponticum Hypecoum ponticum Hypecoum ponticum Hypecoum ponticum Hypecoum ponticum Hypecoum ponticum Hypecoum ponticum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Черноморски хипекоум.


Латинско име

Hypecoum ponticum Velen. - чете се "хипекоум понтикум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие[1].

В Червена книга на Република България видът е включен с категория "застрашен", като заплахи са посочени "туристическата инвазия и инфраструктурната дейност. Възможни са и други отрицателно действащи фактори, особено във вътрешността на страната". Предлага се поставяне на вида под защита на Закона за биологичното разнообразие[2].


Описание и разпознаване

Едногодишно тревисто растение. Стъблата високи 10–30 cm, полегнали или възходящи, както и листата, сиво-зелени, с восъчен налеп. Листата 2–3 пъти перести, приосновните в розетка. Цветовете по върховете на стъблата, единични или в малоцветни съцветия, светложълти. Чашелистчета 2, яйцевидни, опадливи; венчелистчетата 4, двете външни елиптичноромбични, дълги 8–9 mm, двете вътрешни по-къси, в основата клиновидни, на върха 3-делни, средният дял двойно по-дълъг от страничните. Плодът извита кутийка, дълъг 4–5 cm, разделена на делчета. Цъфти юли-септември, пл. VIІІ–ХІ. Насекомоопрашващо се растение. Размножава се със семена[2]. При нашите наблюдения се установи цъфтеж и зрели плодове в средата на май[3].


Местообитание

Обитава неподвижни крайбрежни дюни и песъчливи места. Популациите са фрагментирани, а площта на находищата обикновено е ограничена. Общата заемана площ е под 20 km². Съвременни данни за популациите има от Черноморското крайбрежие (Шабла, устието на р. Батова, Варна, Камчийски пясъци, Шкорпиловци, Слънчев бряг, Аркутино, Перла, южно от с. Синеморец), където е характерно образуването на петна от 1–5 до 100 индивида на площ от 1 до 250 m²[2]. Наблюдаваната от нас популация на плажа в гр. Поморие беше от около 100 екземпляра[3].


Разпространение в България

Установен е в Черноморско крайбрежие, Струмска долина, Рила (Самоковско поле); до 1000 m н. в.[2].


Общо разпространение

Балкански ендемит - разпространен само на Балкански полуостров (България, Турция, Гърция)[2].Източници на информация

[1] Закон за биологичното разнообразие.

[2] Антоанета Петрова. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015. Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[3] К. Методиев, лично наблюдение, 2013.


Hypecoum ponticum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2013 - 2018 BGflora.net

ban