БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Черноморски хипекоум

Hypecoum ponticum

Снимки на Черноморски хипекоум (Hypecoum ponticum)

Hypecoum ponticum Hypecoum ponticum Hypecoum ponticum Hypecoum ponticum Hypecoum ponticum Hypecoum ponticum Hypecoum ponticum Hypecoum ponticum Hypecoum ponticum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Черноморски хипекоум.


Латинско име

Hypecoum ponticum Velen. - чете се "хипе́коум по́нтикум"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие2.

В Червена книга на Република България видът е включен с категория "застрашен", като заплахи са посочени "туристическата инвазия и инфраструктурната дейност. Възможни са и други отрицателно действащи фактори, особено във вътрешността на страната". Предлага се поставяне на вида под защита на Закона за биологичното разнообразие3.


Описание и разпознаване

Едногодишно тревисто растение. Стъблата високи 10–30 cm, полегнали или възходящи, както и листата, сиво-зелени, с восъчен налеп. Листата 2–3 пъти перести, приосновните в розетка. Цветовете по върховете на стъблата, единични или в малоцветни съцветия, светложълти. Чашелистчета 2, яйцевидни, опадливи; венчелистчетата 4, двете външни елиптичноромбични, дълги 8–9 mm, двете вътрешни по-къси, в основата клиновидни, на върха 3-делни, средният дял двойно по-дълъг от страничните. Плодът извита кутийка, дълъг 4–5 cm, разделена на делчета. Цъфти юли-септември, пл. VIІІ–ХІ. Насекомоопрашващо се растение. Размножава се със семена4. При нашите наблюдения се установи цъфтеж и зрели плодове в средата на май5.


Местообитание

Обитава неподвижни крайбрежни дюни и песъчливи места. Популациите са фрагментирани, а площта на находищата обикновено е ограничена. Общата заемана площ е под 20 km². Съвременни данни за популациите има от Черноморското крайбрежие (Шабла, устието на р. Батова, Варна, Камчийски пясъци, Шкорпиловци, Слънчев бряг, Аркутино, Перла, южно от с. Синеморец), където е характерно образуването на петна от 1–5 до 100 индивида на площ от 1 до 250 m²6. Наблюдаваната от нас популация на плажа в гр. Поморие беше от около 100 екземпляра7.


Разпространение в България

Установен е в Черноморско крайбрежие, Струмска долина, Рила (Самоковско поле); до 1000 m надморска височина8.


Общо разпространение

Балкански ендемит - разпространен само на Балкански полуостров (България, Турция, Гърция)9.Вижте също

Растенията по нашите плажове

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Закон за биологичното разнообразие.

3 Антоанета Петрова. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015. Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

4 Антоанета Петрова. 2015. Пос. източник.

5 К. Методиев, лично наблюдение, 2013.

6 Антоанета Петрова. 2015. Пос. източник.

7 К. Методиев, лично наблюдение, 2013.

8 Антоанета Петрова. 2015. Пос. източник.

9 Антоанета Петрова. 2015. Пос. източник.


Hypecoum ponticum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2013 - 2021 BGflora.net